Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Účelové cvičenie „Kurz na ochranu života a zdravia“

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu u tretiakov je Kurz na ochranu života a zdravia. Tento rok prebehlo účelové cvičenie od 20. do 22. mája 2019. Napriek nepriazni počasia sa podarilo naplniť náročný program.

V pondelok si tretiaci užili turistickú prechádzku na priehradu Ľadovo a do Koháryho doliny. V prírode sa venovali topografickej príprave a telesnej príprave – vodorovné lano, hod granátom na cieľ.

V utorok bola témou cvičenia požiarna ochrana. Zaujímavá bola prehliadka požiarnej zbrojnice, ale aj chemická a zdravotná príprava v telocvični.

V stredu neodradil tretiakov ani dážď od turistického pochodu na hrad Šomoška.

Predĺženie platnosti Preukazov ISIC/EURO26

Existujúce preukazy ISIC/EURO26 sú platné vždy do konca augusta a treba si ich predĺžiť za poplatok 10 € u pani Martinkovej. Preukazy sa dajú predĺžiť od 1. júna na prázdniny a nasledujúci rok.
Pre všetkých rodičov a pokračujúcich žiakov sme pripravili krátky dotazník (len 2 otázky) k predlžovaniu platnosti Preukazu ISIC/EURO26:

https://lnk.sk/cpz6

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA